free templates joomla
Điện thoại: 079.2821480    Email: baolanhtindungsoctrang@gmail.com

Hỗ trợ doanh nghiệp

Sẽ cắt giảm ít nhất 40% thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

     Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.
Một trong những nhiệm vụ trong tâm được đề ra trong Nghị quyết là thực hiện đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Theo đó, sẽ chuẩn hóa, quy định cụ thể, đơn giản, rõ ràng các bộ phận cấu thành của thủ tục lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất theo 03 hình thức: đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu.

Sóc Trăng ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

     Vào ngày 24/3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 231/QĐHC-CTUBND về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quy định mới về đăng ký thành lập và chế độ báo cáo đối với loại hình hợp tác xã

     Ngày 26/5/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã) được quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Cù Lao Dung: Khai mạc phiên chợ "Hàng Việt về nông thôn"

     Tối ngày 17/3/2014, phiên chợ "Hàng Việt về nông thôn" khai mạc tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng và Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung tổ chức.

Video clipLiên kết website

Thống kê truy cập

016833
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1
21
55
16768
71
148
16833

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 01 Bis, Hồ Hoàng Kiếm, P.2, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079.2821480 Fax:
http://quybaolanhtindung.soctrangsme.vn