free templates joomla
Điện thoại: 079.2821480    Email: baolanhtindungsoctrang@gmail.com

Quy định mới về đăng ký thành lập và chế độ báo cáo đối với loại hình hợp tác xã

     Ngày 26/5/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã) được quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

     Theo Thông tư này, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng sẽ đăng ký kinh doanh đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; còn việc đăng ký chứng nhận hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã sẽ thực hiện tại Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.


     Một số điểm thay đổi đối với thủ tục đăng ký hợp tác xã là:

     Một là, trong trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hợp tác xã thì hồ sơ đăng ký phải có thêm hợp đồng cung cấp dịch vụ (đối với trường hợp thuê tư vấn thực hiện) hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

     Hai là, việc đăng ký ngành nghề kinh doanh được mã hóa tương tự như các loại hình doanh nghiệp. Căn cứ vào hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (quy định tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ), hợp tác xã lựa chọn ngành nghề kinh doanh cấp 4 và ghi mã ngành, nghề kinh doanh vào giấy đăng ký hợp tác xã.

     Ba là, thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã bao gồm: 1) giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã; 2) Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã; 3) phương án sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã; 4) danh sách thành viên; 5) danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; và 6) Nghị quyết của Hội nghị thành lập Hợp tác xã.

     Còn đối với việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng địa diện, địa điểm kinh doanh, hồ sơ đăng ký thành lập bao gồm: 1) thông báo về việc đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 2) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; 3) Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 4) Quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc cử người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 5) bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của người được cử làm đại diện; 6) bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

     Bốn là, mẫu giấy in giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã thống nhất với mẫu giấy in chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

     Ngoài ra, thông tư cũng nêu rõ các hợp tác xã cũng phải thực hiện các thủ tục quy định khác tương tự như đối với loại hình doanh nghiệp, như thông báo việc góp vốn, mua cổ phần thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã đến cơ quan cấp giấy chứng nhận trong thời hạn 15 ngày kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp; khi tạm ngừng hoạt động phải gởi thông báo đến cơ quan cấp giấy chứng nhận ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động;…Đặc biệt, các hợp tác xã phải báo cáo bằng văn bản kết quả hoạt động năm của đơn vị cho cơ quan cấp giấy chứng nhận trước ngày 15/1 năm sau.

     Thông tư trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2014.NV

Video clipLiên kết website

Thống kê truy cập

016590
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
0
8
8
16572
38
64
16590

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 01 Bis, Hồ Hoàng Kiếm, P.2, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079.2821480 Fax:
http://quybaolanhtindung.soctrangsme.vn