free templates joomla
Điện thoại: 079.2821480    Email: baolanhtindungsoctrang@gmail.com

Sóc Trăng ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

     Vào ngày 24/3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 231/QĐHC-CTUBND về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Nội dung của Chương trình là tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, tổ chức các buổi đối thoại, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp; tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ, củng cố vai trò của Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề công chứng, các tổ chức tư vấn pháp lý, sự phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh trong việc hỗ trợ và tư vấn pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp; tiến hành rà soát, kiểm tra, phát hiện các văn bản pháp luật, quy định chồng chéo, mâu thuẫn, gây khó khăn cho doanh nghiệp để kiến nghị ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ kịp thời, góp phần tạo sự thông thoáng trong thực hiện thể chế tại địa phương; tăng cường thông tin cho các doanh nghiệp để tiếp cận các quy định pháp luật của tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng trong thực hiện chính sách có liên quan; bên cạnh đó cũng thực hiện việc khảo sát và thu thập thông tin, nắm bắt nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ có hiệu quả.
Sóc Trăng tăng cường hơn nữa các hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp

     Theo đó, Sở Tư pháp là đầu mối tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, cơ quan, tổ chức có liên quan chủ động rà soát, tự kiểm tra, báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo 475 để kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp khi cần thiết, qua đó giảm tối thiểu chi phí cho doanh nghiệp. Các thành viên Ban Chỉ đạo 475 chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt Chương trình.

     Mục tiêu của Chương trình là thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước theo quy định trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời tạo sự gắn kết giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trong quá trình tổ chức và hoạt động trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI).


Tố Ngân

Video clipLiên kết website

Thống kê truy cập

016590
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
0
8
8
16572
38
64
16590

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 01 Bis, Hồ Hoàng Kiếm, P.2, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079.2821480 Fax:
http://quybaolanhtindung.soctrangsme.vn